Akadálymentesítés

Kedvezményezett

„Regionális Vízművek a napenergia hasznosításáért” Konzorcium

Dunántúli Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorcium vezető

Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorciumi tag

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorciumi tag

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorciumi tag

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorciumi tag

A projekt címe

Regionális Vízművek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztések projekt előkészítése

A projekt azonosító száma

KEOP-7.9.0/12-2014-0030

A projekt összköltsége

613 410 000 Ft

Támogatás összege

613 410 000 Ft

Támogatás mértéke

100%

Projekt-előkészítés kezdete és vége

2015.03.31-2015.12.31.

A Megújuló energiaforrások

Az Európai Parlament és Tanács Megújuló Energia Irányelve (RED) alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell, hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. Magyarország a Nemzeti Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében (NCST) 2010 és 2020 között olyan intézkedéseket vázolt fel, melyek ennél magasabb, 14,65 %-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez.

A viziközművek működtetése kiemelkedően nagy intenzitású energiafelhasználó tevékenység. Mind az ivóvíz szivattyúzása, tisztítása, eljuttatása a fogyasztókhoz, mind pedig a szennyvíz begyűjtése, tisztítása és ártalmatlanítása nagyon energia igényes tevékenységek. Mivel az energiafogyasztás direkt módon is megjelenik a közműszámlákban, a viziközművek energiafogyasztásának mérséklése, illetve fenntarthatóbbá tétele közérdek. Ennek egyik megfelelő módja a megújuló energiaforrások felhasználása víziközmű telepeken, jelen előkészítő projekt esetében a napenergia hasznosítás.

A projekt célja

Jelen projekt célja, hogy az öt regionális vízmű területén kiválasztott összesen 25 db, a napenergia hasznosítás szempontjából legalkalmasabb szennyvíztisztító-, valamint vízmű telepen napenergia hasznosító berendezések kerüljenek a jelenlegi projekt-előkészítést követően elhelyezésre.

A pályázat kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító vízmű rendszerek elterjedését.

A projekt hasznossága

A közszolgáltatást végző regionális vízművek energiára fordított költségének radikális csökkentése, ezzel pedig indirekt módon a lakosság közterheinek csökkentése.

A lehető legkisebb környezeti terheléssel járó, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, az ezen alapuló villamos és hő energia szerepének, illetve az energetikailag önellátó telepek arányának növelése hazánkban.

A beruházást előkészítő szakasz

Az öt regionális vízmű üzemeltetési területét lefedő energiahatékonysági beruházások előkészítése az alábbi tanulmányok és tervek elkészítését öleli fel:

Kapcsolat

Dunántúli Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorcium vezető

8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

06 84/501-000

drv.zrt@drv.hu